FORMULARI D’OFERTA DE TREBALL

Important: Abans de complimentar el present formulari reviseu el protocol de funcionament del Servei de Borsa de Treball i les condicions descrites en el formulari de Protecció de dades.

Els camps marcats amb * són obligatoris

DADES DE L’EMPRESA

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Ex. En l’ocupació de mosso/a de magatzem una funció podria ser "Realitzar les operacions associades a l’expedició de mercaderies".
Ex. En l’exemple abans descrit una tasca que es deriva de la funció descrita seria: "Preparant les comandes (Picking) amb radiofreqüència per a la posterior expedició seguint el programa informàtic i instruccions establertes".
Ex. Algunes competències transversals del mosso/a de magatzem podrien ser: organització (Manté els passadissos del magatzem lliures d’obstacles), treball en equip (Dóna suport a companys/es quan li és requerit), iniciativa (Executa les tasques que li són assignades sense necessitat de supervisió permanent), etc.

Trobareu més exemples en diccionaris de competències: PDF Diccionaris de competències / treball.barcelonactiva.cat

Ex. Manipulació d’aliments, carretons (tipologia), monitor de lleure i temps lliure, fitosanitaris, instal·ladors elèctrics, etc.

CONDICIONS CONTRACTUALS